Hvor mye ferie har jeg krav på?

Etter ferieloven har alle krav på fire uker og en dag med ferie. De fleste bedrifter med tariffavtale har imidlertid avtalt fem ukers ferie. Dette gjelder alle NJs tariffavtaler.

Etter ferieloven har de som er over 60 år rett til en ukes ekstra ferie. Retten til den ekstra ferieuken inntrer det året du fyller 60.

I tillegg har flere av tariffavtalene bestemmelser som medfører ytterligere ferie eller fridager:

MBL (aviser, ukepresse, etermedier og digitale medier): Dersom du har minst 15 års tjeneste som redaksjonell medarbeider, eller 18 års lønnsansiennitet, har du rett til 2 dager fri med full lønn. Dersom du har minst 18 års tjeneste som redaksjonell medarbeider, eller 21 års lønnsansiennitet, har du rett til 5 dager fri med full lønn.

NRK: Her har alle rett til to ekstra fridager.