Permisjon og sykdom

Ferie ved svangerskapspermisjon eller adopsjon

Hvis du har vært i permisjon pga. fødsel eller adopsjon i løpet av månedene juni, juli, august og september, kan du motsette deg at ferie du måtte ha til gode avvikles i løpet av høsten.

Du kan også motsette deg at ferien legges til permisjonstiden.

Ferie ved sykdom

Hvis du blir syk før ferien begynner må du melde fra senest siste arbeidsdag før ferien skulle ha begynt. I tillegg må du dokumentere sykdommen med legeerklæring. I så fall kan du kreve å få avviklet ferien på et senere tidspunkt.

Hvis du blir syk i løpet av ferien, og sykdommen varer minst en uke, kan du kreve å få et tilsvarende antall dager i ferie på et senere tidspunkt. Også denne sykdommen må dokumenteres med legeerklæring, og det må du gjøre uten ugrunnet opphold etter ferien.