Ferie ved sykdom

Hvis du blir syk før ferien begynner må du melde fra senest siste arbeidsdag før ferien skulle ha begynt. I tillegg må du dokumentere sykdommen med legeerklæring. I så fall kan du kreve å få avviklet ferien på et senere tidspunkt.

Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du kreve å få et tilsvarende antall dager i ferie på et senere tidspunkt. Også denne sykdommen må dokumenteres med legeerklæring, og det må du gjøre uten ugrunnet opphold etter ferien.