Har du krav på penger for 2013?

Jobbet du som journalist i 2013 og laget noe som ble sendt i NRK, TV2, P4, TVNorge eller TV3? Da har du kanskje krav på privatkopieringsvederlag fra Norwaco. Søknadsfrist er 30. august.


NJ har ansvaret for å fordele privatkopieringsmidlene til norske journalister, enten de har vært ansatt i TV- eller radioselskap, eller laget produkter for disse på vegne av produksjonsselskaper eller som frilansere. Pengene er bevilget av Stortinget, og skal fordeles individuelt for å kompensere for lovlig kopiering til privat bruk. Summen hver enkelt kan få, vil være fra 1000 kroner og oppover, og er skattepliktig.

Tildelingen skjer på bakgrunn av podkasttall og seerstatistikk. I menyene i søknadsskjemaene har vi markert de programmene som antas å være blant de mest kopierte, og som dermed vil bli høyest prioritert ved tildeling. Fordelingen vil avhenge av hvor mange som melder seg. Dermed kan man ikke forvente at samtlige innemeldte krav blir innfridd.

Ved hjelp av lenkene under kan du melde inn krav, som blir behandlet av Norsk Journalistlag (NJ).

Både medlemmer og ikke-medlemmer av NJ kan søke og de stiller helt likt.

Har du jobbet i flere kanaler/programmer i samme år, kan du sende inn flere krav - Men husk: Et nytt skjema for hvert program! Man bør begrense seg til å søke for programmer/produksjoner der man har vært en viktig bidragsyter. Alle punkter i hvert skjema må fylles ut.

 

Søknadsfrist 30. august 2014

 

Søknadsskjema for NRK TV

Søknadsskjema for NRK Radio

Søknadsskjema TV 2 

Søknadsskjema for TVNorge og TV3

Søknadsskjema for P4