Frilansjournalistene/NJ

Frilansjournalistene/NJ er et lag i Norsk Journalistlag. FJ jobber både politisk og faglig for frilanseres kår.

I løpet av året arrangerer FJ mange forskjellige seminarer og møter. Som medlem i FJ er du hjertelig velkommen på lokale arrangementer i ditt distrikt, på nordisk seminar og på årsmøtet.

Du kan også lære mer om FJ gjennom å lese prinsipprogram, vedtekter og handlinsplan (ligger under FJs aktiviteter/Årsmøte).

FJ har vedtatt egne etiske retningslinjer.

Ta gjerne kontakt med styret i Frilansjournalistene/NJ.