Kontakt Frilansjournalistene/NJ

NJs sentralbord har tlf: 22 05 39 50

Adresse: Frilansjournalistene/NJ, P.B. 8793 St. Olavsplass, 0028 Oslo

Du kan kontakte FJs organisasjonssekretær Wanda Vaiarello på tlf 22 05 99 33, mobil 47 86 09 14 eller på epost wanda@nj.no
Kontortid er mandager og onsdager.

Styret i Frilansjournalistene 

Region- og konsernkontakter i FJ