Presseveteranene

Veteraner i Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har i deler av landet organisert egne klubber. Det er i dag veteranklubber i Oslo, Østfold, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Hålogaland, med til sammen snart 500 medlemmer. Bladet Presseveteranen sendes til våre medlemmer og til Norsk Journalistlags pensjonister som ikke er med hos oss. Som en prøveordning sendes også bladet til de av Norsk Redaktørforenings pensjonistmedlemmer som ikke er med i Presseveteranene.
Du finner lenker til å laste opp de siste nummerene nederst i artikkelen. Der kan du også lese om kommende arrangementer som tur til Berlin og landsmøtet på Fosen.

Du kan melde deg inn i veteranklubbene allerede når du passerer 60 år. Det er derfor også en del yrkesaktive med i klubbene. Medlemskap kan dessuten tilbys personer som har vært viktige støttespillere for pressen, eller som har spesiell betydning for klubben. Det avgjøres av klubbens styre.

Presseveteranene
Neste landsmøte blir på Fosen 29. til 31. august. Kontaktinformasjon til landsmøtet finner du i siste nummer av Presseveteranen.  Trykk her

 

Gavne og fornøie

Veteranklubbenes oppgave er "at gavne og fornøie” og det skjer gjennom møtevirksomhet, turer og andre arrangement som besøk i aviser, museer og bedrifter. Veteranklubbene har et samarbeidsorgan som hvert år på forsommeren arrangerer landsstevne for veteraner med ledsagere. Stevnet har et faglig seminar på programmet, men hovedvekten er lagt på det kollegiale og sosiale samvær. Landsstevnet er blitt et meget populært arrangement.

Direkte veteranmedlem

Pensjonister som bor i områder uten en veteranklubb kan likevel bli knyttet til veteransamarbeidet. Det er mulig å tegne seg som "direkte-medlem" hos samarbeidsorganet for veteranklubbene. Som direktemedlem vil du kunne være med på de årlige landssamlingene og du vil alltid være velkommen til møter i de lokale veteranklubbene.

Drift og informasjon

  • Samarbeidsorganet søker støtte til klubbenes drift i et samarbeid med Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.
  • Det gir fire ganger i året ut informasjonsorganet ”Presseveteranen” som også sendes pensjonistmedlemmer i NJ som ikke er medlem av Veteranklubbene.

Les nr 2 - 2014 her

Les nr 1 - 2014 her

Les nr 4 - 2013 her 

Les nr 3 - 2013 her

Et utvalg av bildene som Brynjulf Aartun tok under landsmøtet i Svolvær sommeren 2013,  kan du finne  ved å følge lenken under her.

http://eurofoto.no/shared/album/3427401/aartun-i-lofoten/1/28f1509f84f314af7709ddc6c3317361

Les nr 2 - 2013  med referat fra landsmøtet i Lofoten

 Les nr 1 - 2013 her

Les nr 4 - 2012 her

Les nr 3 - 2012 her