Tariffavtaler med MBL

Tariffavtalene, som ble undertegnet 9. mai 2012, er nå oppdatert.

Norsk Journalistlags største tariffområde er MBL. Mediebedriftenes landsforening er arbeidsgiverforening for aviser, ukepresse, lokal-fjernsyn og nettaviser. Tilsammen omkring 3500 NJ-medlemmer arbeider i en MBL-bedrift. De fire områdene har hver sin tariffavtale (journalistavtale), men identisk hovedavtale.

Vanligvis forhandles de fire avtalene samtidig, og av det samme forhandlingsutvalget i NJ. Det er imidlertid noen forskjeller fra avtale til avtale, ettersom de er kommet i stand på forskjellig tid og de forskjellige mediene historisk har hatt sine egne karakteristika. Etterhvert likner imidlertid arbeidet i de forskjellige mediene mer og mer på hverandre, og mange jobber på flere plattformer.