Student

Student

Vi ønsker deg som studerer journalistikk som medlem! Studerer du noe annet enn journalistikk, og har som mål å bli journalist, kan du også være studentmedlem i NJ.

I NJ er du med i Norges største journalistnettverk - du møter andre journalister til debatter, seminarer og fester. Vi tar deg med på lokale debattmøter, regionale journalistkonferanser og nasjonale samlinger.

NJ jobber for å ivareta dine rettigheter som student. Som medlem har du rett på individuell veiledning og hjelp av NJs stab i alle arbeidsrealterte problemstillinger. Det er blant annet NJ som har avtale med arbeidsgiverne om at studenter skal få betalt i praksisperioden.

Medlemsskapet koster kun 420 kr per år!

Som studentmedlem kan du bestille Pressekortet (200 kr) og du kan få Innboforsikring til studentpris: 

  • Innboforsikring til 298 kr per år

Studentlaget er det organisasjonsleddet som samler studentklubbene. NJ har studentklubber på alle journalistutdanningene på fagskoler, høyskoler og universitet.

Studentlaget Rabatt på konferanser Hva gjør studentklubben?
Studentmedlemskap Kontingent for studenter Forsikringstilbud