Arbeidsavklaringspenger

Hvis du er innvilget arbeidsavklaringspenger kan du søke om fritak fra ordinær kontingent i skjemaet under. Dette innebærer at du betaler servicekontingent.

For frilansere: Fritaket gjelder ikke for den årlige avgiften til STUP og lokallagskontingenten.

Arbeidsavklaringspenger