Begynt å studere

Medlemmer som har begynt å studere kan søke om fritak fra ordinær kontingent mens de studerer. Alle studenter som tar journalistisk grunnutdanning eller annen grunnutdanning med sikte på å bli journalist, normalt i tre år ved en bachelorgrad og fem år ved en mastergrad, kan søke om å få betale studentkontingent.

Dersom du velger å søke om studentkontingent så gjør vi oppmerksom på at du blant annet:

  • Mister tilknytning til arbeidsgiver/klubb og får i stedet tilknytning til studiestedet. Dette gjelder også for medlemmer i NJ Frilans.
  • Får «student» istedenfor arbeidsgiver (dersom du har) på pressekortet.
  • Ikke er medlem i Pressens Gravferdskasse.
  • Ikke er medlem i Pressens Arbeidsledighetskasse.
  • Ikke har 1G livsforsikring.
  • Må betale et gebyr for utstedelse av norsk pressekort for studenter som er 200 kroner.

For medlemmer som tar annen type utdanning, kan fritak fra ordinær kontingent innvilges på bakgrunn av liten eller ingen inntekt fra journalistisk arbeid. Det innebærer at du betaler servicekontingent.
For frilansere som får innvilget servicekontingent: Fritaket gjelder ikke for den årlige avgiften til
STUP og lokallagskontingenten.

Hvis du studerer og ikke er medlem fra før kan melde deg inn som studentmedlem.

Begynt å studere