Midlertidig ute av yrket

Vedtektenes § 5 åpner for at journalister som er midlertidig ute av yrket, kan søke om å få opprettholde sitt medlemskap for ett år av gangen, og kan få innvilget fritak fra ordinær kontingent. Dette innebærer at man betaler servicekontingent.

For frilansere: Fritaket gjelder ikke for den årlige avgiften til STUP og lokallagskontingenten.

Arbeidsutvalget i NJ har vedtatt at medlemmer som har fått innvilget fritak fra ordinær kontingent på grunn av status som midlertidig ute yrket, må makulere norsk og internasjonalt pressekort og får ikke utstedt nytt kort så lenge de har denne statusen.

Midlertidig ute av yrket
  1. Status som midlertidig ute av yrket innvilges for inntil ett år av gangen, med mulighet for forlengelse.