Medlemskap i Norsk Journalistlag

Over 9 500 journalister i Norge er medlem i Norsk Journalistlag. Kravet for å bli medlem er at du har journalistikk som hovedyrke. Frilansere i oppstartsfasen kan søke om tidsbegrenset medlemskap for ett år av gangen. Studenter kan bli medlem dersom de studerer med det mål å bli journalist. Les mer om opptakskriterer i §3 våre vedtekter.

Medlemskapet har flere fordeler som du kan lese mer om under medlemsfordeler.

Meld deg inn i dag!

Dersom du ønsker et papirskjema kan du ta kontakt med oss.