Innmelding som ordinært medlem

Ved å sende inn skjemaet under vil du ta det første steget mot å bli medlem av Norsk Journalistlag. Når søknaden blir godkjent vil du få tilsendt velkomstpapirer. Vi tar kontakt dersom vi har spørsmål om søknaden. Normal behandlingstid for søknad om medlemskap er to uker. Vilkårene for å bli medlem av Norsk Journalistlag fremgår av vedtektene.

Dersom du allerede er medlem, men har endret arbeidsgiver kan du melde fra her.

Nytt fra 2013: Redaksjonelle ledere skal som hovedregel være organisert på ordinær måte, gjennom redaksjonsklubben i den bedriften man arbeider, men dersom det er grunner til at dette ikke er hensiktsmessig, kan redaksjonelle ledere opptas som direktemedlemmer. Det skjer i tilfelle etter søknad til Arbeidsutvalget. Slik søknad kan sendes til nj@nj.no

OBS: Ved bruk av enter-knappen kan det oppstå feil i skjemaet.

Feltene merket med * må fylles ut.

Innmelding ordinær
 1. PERSONOPPLYSNINGER

 2. OPPLYSNINGER OM ARBEIDSSTED

 3. Vi ber ansatte i NRK om å oppgi hvilken klubb de tilhører i feltet under.

 4. OPPLYSNINGER OM TELEFON, E-POST OG WEB

 5. OPPLYSNINGER OM ANNEN ORGANISASJONSTILKNYTNING

 6. OPPLYSNINGER OM ARBEID OG ANSIENNITET

 7. Jeg erklærer at ovenstående opplysninger er riktige, og at jeg er klar over følgende bestemmelser i NJs vedtekter:

 8. «Medlemmer i NJ skal arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.»

 9. «Utmelding av NJ skjer skriftlig til NJs sekretariat med 1 kalendermåneds varsel.»

 10. «Alle ordinære endringer i et medlems tilknytning til organisasjonen gjøres gjeldende en måned etter meldingstidspunkt, løpende fra den 1. i måneden etter at melding er gitt.»

 11. Jeg gir fullmakt til at kontingenten til Norsk Journalistlag og redaksjonsklubben kan trekkes av arbeidsgiver. Jeg forplikter meg videre til å etablere Avtalegiro, eFaktura eller liknende ordning når NJ etablerer slike ordninger for betaling av kontingent og forsikring.