NJ arbeider internasjonalt

Norsk Journalistlag har lang erfaring med å arbeide for kolleger i andre land. I seks år har Russland vært i fokus for NJs internasjonale arbeid. Samarbeidsprosjektet ble avsluttet sommeren 2014, men et sikkerhetsprosjekt for journalister i Nord-Kaukasus vil fortsestte. Høsten 2012 adopterte NJ en av 76 fengslede journalistene i Tyrkia, det landet i verden som setter flest journalister i fengsel. To år senere sitter fortsatt rundt 25 journalister fengslet der. I 2006, i anledning NJs 60-årsdag, lanserte vi Aksjon Filippinene - en innsamling av penger for å etablere et sikkerhetssenter i landet der journalister trues og drepes for småpenger. Senteret er siden da drevet med årlige tilskudd fra de innsamlede midlene og NJs Solidaritetsfond.

NJ har hatt prosjekter for å styrke fagforeningsbygging og rettighetene for journalister i blant annet Russland, Polen, Estland og Latin-Amerika.

Les om:

  • NJ er medlem i den internasjonale journalistføderasjonen IFJ som har ytringsfrihet og journalisters sikkerhet som sine hovedområder. Se hjemmesiden; www.ifj.org.
  • Sikkerhetsarbeid i sør: Eva Stabell (NRK), som satt i IFJs styre fra 2001 til 2013, leder nå på vegne av NJ et større sikkerhets- og likestillingsprosjekt mot kolleger i 3. verden-land, finansiert av norsk UD. Prosjektet har aktiviteter i bl.a. en rekke land i Vest-Afrika, Burundi, Sri Lanka, Palestina og resten av Midtøsten/ Nord-Afrika, støtter et nettverk i Sør-Asia og sikkerhetsopplæring i Ukraina.
  • NJ driver et prosjekt til støtte for et sikkerhetssenter for journalister på Filippinene. Les om aksjonen på NJs hjemmesider; www.nj.no eller kontakt den filippinske Journalistorganisasjonen NUJP: nujphil@gmail.com
  • NJ er en av stifterorganisasjonene i International News Safety Institute, INSI, en stiftelse som arbeider for journalisters sikkerhet i krigs- og konfliktområder, gjennom sikkerhetstrening, forsikringsordninger, informasjon og politisk lobbyvirksomhet. Se INSIs hjemmeside: www.newssafety.org.

Gjennom IFJ er NJ medlem av det internasjonale ytringsfrihetsnettverket IFEX, som arbeider mot sensur. Se hjemmesiden: www.ifex.org

  • NJ er støtteorganisasjon for Norsk PEN, som er en ytringsfrihetsorganisajon for forfattere, skribenter, journalister, oversettere, dramatikere. Norsk PEN driver internasjonalt arbeid gjennom PEN international. NJ og PEN samarbeider om ytringsfrihetsarbeid – både overfor enkeltpersoner, redaksjoner og organisasjoner. Se PENs hjemmeside: www.norskpen.no
  • NJ samarbeider med IFJ om ytringsfrihetsarbeid og organisasjonsbygging, bl.a. i Ukraina og Hviterussland.
  • NJ samarbeider også med Helsingforskomiteen om ytringsfrihetsarbeid i Hviterussland.