Dette skal NJ jobbe med to år fremover

Landsmøtet har vedtatt en tiltaksplan for 2013-2015. Denne sier hva som skal være de prioriterte arbeidsoppgavene i årene fremover.

 

1. Trygge arbeidsforhold

NJ skal i perioden prioritere å:

 • Jobbe mot nedbemanning, oppsigelser og styrte sluttpakker.
 • Arbeide mot ulovlige midlertidige ansettelser, ubalanserte frilanskontrakter og for at journalistene skal ansettes direkte i mediebedriftene.

 

2. Kvalitet og kompetanse

NJ skal i perioden prioritere å:

 • Styrke mulighetene for alle former for egenprodusert kvalitetsjournalistikk.
 • Gjennomføre en kampanje for å skape økt forståelse for journalistikkens betydning i et demokratisk samfunn.
 • Utvikle kompetansetilbudene i IJ og Stup og jobbe med kontinuerlig kompetanseheving.
 • Gjennomføre en ny kvalitetsundersøkelse i 2015.

 

3. Lønn, pensjon og honorar

NJ skal i perioden prioritere å:

 • Jobbe for bedre lønnsutvikling for NJs medlemmer.
 • Gjennomføre turneer med kurs for klubber i lokale forhandlinger.
 • Utarbeide ny pensjonspolitikk og bistå klubber i å sikre gode, trygge og forutsigbare tjenestepensjoner i mediene og bygge allianser for å tariffeste tjenestepensjonsordninger.
 • Arbeide mot svekking av eksisterende pensjonsnivå i bedriftene.
 • Skolere stab og tillitsvalgte i pensjonsreformene.
 • Jobbe for at frilansere skal ha rett til rimelig honorar med utgangspunkt i frilanskalkulatoren og lønnsgjennomsnitt i den aktuelle redaksjon.

 

4. Arbeidsmiljø

NJ skal i perioden prioritere å:

 • Jobbe for at alle redaksjoner utarbeider en handlingsplan for hvordan trusler mot redaksjonelle medarbeidere og redaksjonen skal håndteres.
 • Følge opp hovedfunnene i arbeidsmiljøundersøkelsen, med særlig vekt på å motarbeide det grenseløse arbeidslivet.

 

5. Organisasjon

NJ skal i perioden prioritere å:

 • Etablere og drive et profesjonelt og systematisk arbeid for å verve og beholde medlemmer.
 • Jobbe for å øke organisasjonsgraden blant redaksjonelle ledere og utvide tilbudet til disse medlemmene.
 • Heve kompetansen til nye og erfarne tillitsvalgte.