Sekretariatet

Torbjørn Brenna

Torbjørn Brenna

Tittel:
Sekretariatsleder
Mobil:
901 59 295

JOURNALISTIKK og ORGANISASJON

Hilde Tretterud

Hilde Tretterud

Tittel:
Assisterende sekretariatsleder/ Kommunikasjonsrådgiver
Mobil:
975 88 099

Ina Lindahl Nyrud

Ina Lindahl Nyrud

Tittel:
Rådgiver (advokat)
Mobil:
901 20 232

Trond Idås

Trond Idås

Tittel:
Rådgiver
Mobil:
90 62 40 82

Gunhild Mohn

Gunhild Mohn

Tittel:
Organisasjonssekretær
Mobil:
41 21 70 43

Wanda Vaiarello

Wanda Vaiarello

Tittel:
Sekretær for NJ Frilans (50 % stilling)
Mobil:
47 86 09 14

Ståle Lidsheim

Ståle Lidsheim

Mobil:
92 60 61 64

Aslaug Watten

Aslaug Watten

Tittel:
Organisasjonssekretær (hovedansvar for Oslo Journalistklubb)
Mobil:
917 44 149

ARBEIDSLIV

Stein Larsen

Stein Larsen

Tittel:
Rådgiver/Tariffansvarlig (advokat)
Mobil:
909 10 830

August Ringvold

August Ringvold

Tittel:
Rådgiver/Jurdisk fagansvarlig (advokat/MBA)
Mobil:
90 60 37 78

Ketil Heyerdahl

Ketil Heyerdahl

Tittel:
Rådgiver (advokat)
Mobil:
91 88 09 43

Karoline Ramdal

Karoline Ramdal

Tittel:
Rådgiver (advokatfullmektig)
Mobil:
93 25 95 62

Knut Skaslien

Knut Skaslien

Tittel:
Rådgiver (advokat)
Mobil:
99 24 80 29

Stein Svendsen

Stein Svendsen

Tittel:
Rådgiver
Mobil:
90 60 60 66

Bente Sabel

Bente Sabel

Tittel:
Rådgiver (20 % stilling)
Mobil:
91 56 19 08

HR og ØKONOMI

Anne Hilde Thue

Anne Hilde Thue

Tittel:
Økonomisjef/ Leder av HR og Økonomi

May Kjenslie Anderssen

May Kjenslie Anderssen

Tittel:
Medlemsregister

Nina Børjesson

Nina Børjesson

Tittel:
Sentralbord

Helle Kristin Cheung

Helle Kristin Cheung

Trine Frydenlund

Trine Frydenlund

Sissel Haugan

Sissel Haugan

Tittel:
Regnskap

Bente Sjaavik

Bente Sjaavik