NJs tilbud til tillitsvalgte

Gjennom NJs kurs håper vi å gi våre tillitsvalgte den kunnskapen de trenger for å gjøre en best mulig jobb for våre medlemmer. Gjennom kursene vil de tillitsvalgte bli kjent med NJs politikk og nettverk, de blir kjent med relevante avtaler og lover og de styrkes i sine forhandlings- og analyseevner. 

Kursene er først og fremst laget med tanke på klubbledere, lokallagsledere, forhandlingsledere og styrerepresentanter, men andre tillitsvalgte kan også melde seg på. Du har krav på fri fra jobb når du deltar på NJs kurs. Og enten betaler NJ kurset, reisen og oppholdet, eller så gjør arbeidsgiver det (gjelder arbeidsmiljøkurset). 

NJs tillitsvalgtopplæring består av følgende:

  • 10.april 2014 MINIGRUNNKURS for nye i klubbstyrene, dagskurs i NJs lokaler i Oslo (påmelding)
  • 12.-13. juni 2014 FORHANDLINGSKURS i lokale forhandlinger, holdes på hotell i Gardermoen-området
  • 17. til 20. juni 2014 ARBEIDSMILJØKURS primært for verveombud, men også åpent for klubbledere, holdes på hotell i Oslo-området.
  • Juni 2014 MIDLERTIDIGES RETTIGHETER, for klubbledere og midlertidigkontakter, halvdagskurs. Dato kommer. 
  • 19. og 20. november NJs STYRKELØFT, bredt tilbud til alle NJs tillitsvalgte, holdes i år i Oslo-området.

I tillegg tilbyr NJ kurs lokalt, i klubber eller lokallag. Du kan bestille disse kursene fra vår bestillingsmeny.  

Dersom du er med i klubb som ikke tilhører MBL, ta kontakt med NJ (gunhild@nj.no), så skreddersyr vi et kurs til klubbstyret/forhandlingsutvalget ditt!

NJ dekker reise og bespisning for våre tillitsvalgte på alle våre kurs. NJ dekker også overnatting på todagerskursene. Mer praktisk informasjon kan du få om du henvender deg til NJ (gunhild@nj.no).

 Praktisk informasjon

  • NJ dekker reise på billigste måte til for alle våre tillitsvalgte på våre kurs. Dersom kurset går over flere dager dekker NJ også overnatting. 
  • På alle våre kurs inngår rikelig med mat!
  • NJ er behjelpelig med å bestille reise der det er nødvendig.
  • Alle som søker om plass vil få tilbakemelding.