Stipend

Gjennom pressens stipendkomite deles det ut flere ulike stipend årlig.

NJs konferansestipend

NJ deler nå ut stipend til deltagelse på Nordiske Mediedager i Bergen, 6.-8. mai 2015 (søknadsfrist 20. mars) og til fotokonferansen Dok:15 i Fredrikstad 1.-7. juni (søknadsfrist 23. mars).

NJs reisestipend

NJ deler årlig ut reisestipend til journalister, fotografer, tegnere og andre, fast ansatte eller frilansere, som jevnlig leverer redaksjonelt stoff til dags-, fag- eller ukepresse. Frilansere som leverer stoff til kringkasting kan også søke stipendet. Se mer her.

Oslo Journalistklubbs reisestipend

Også Oslo Journalistklubb deler ut reisestipend hver høst. Stipendene lyses ut i Journalisten og på OJ sine nettsider.

Stipend fra Pressens faglitteraturfond

Midlene i Pressens faglitteraturfond skal, som fondets navn tilsier, brukes til å produsere faglitteratur innenfor emnet journalistikk, eller innenfor emner som er tilknyttet journalistikken. Det vil si reportasje-, dokumentar- og debattbøker. Fondet skal skaffe norske journalister og redaktører god norsk faglitteratur til en rimelig pris. Midler fra dette fondet kan søkes av alle som har opparbeidet rettigheter i forhold til bibliotekvederlaget. Medlemskap i NJ eller NR er ingen betingelse for å bli tildelt støtte, men søkeren må godtgjøre at vedkommende er berettiget til støtte som rettighetshaver.

Mer info om de ulike stipendene finner du på sidene til Institutt for Journalistikk.