Lokallagene og deres ledere

NJs 20 lokallag er det organisasjonsleddet som organiserer redaksjonsklubbene innen sitt geografiske distrikt.

Det eldste lokallaget er Oslo Journalistklubb, hvis forgjenger Kristiania Journalistklub ble stiftet i 1894. Deretter fulgte Trondhjems Journalistklub (i dag Trondhjems Journalistforening) i 1902, mens Bergen kom etter i 1904 med Nordre Bergenhus presseforening.

 siljethj@gmail.com

Lokallag

Navn

Mobil

E-post

Agder Marie Kalvehagen 99406799 marie.kalvehagen@fvn.no
Akershus Thomas Frigård 41542956 thomas@raumnes.no
Bergen Yngve Garen Svardal 92650745 yngvegarensvardal@gmail.com
Buskerud Anders Nielsen 99461727 anders.nielsen@nrk.no
Finnmark Bjørn Arne Johansen

95734769

baj@sagat.no

Haugesund Karen Hesseberg 93062271 karen.hesseberg@tvhaugaland.no
Hedmark Britt Ellen Negård 48027321 ben@glomdalen.no
Helgeland og Salten Leif Steinholt 95038391 lst@hblad.no
Hålogaland Lise Fagerbakk 48268939 lise.fagerbakk@lofotposten.no
Møre og Romsdal Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll 46760334  ole.ottar@vikebladet.no
Nord-Trøndelag Gaute Ulvik Haugan 98252184 gaute@ntebb.no
Oppland Jørn Haakenstad 48106320 jh@hadeland.net
Oslo Kristjan Molstad 41567357 kristjan.molstad@aftenposten.no
Sogn og Fjordane Svein Rune Kjøllestad 93085831 svein.rune.kjollesdal@firda.no
Stavanger Pål Karstensen 99258928 pka@rogalandsavis.no
Telemark Fredrik Nordahl 97104504 fredrik.nordahl@varden.no
Troms  Silje Løvstad Tjømøe 92840419 siljethj@gmail.com
Trondhjems Jakob Ellingsen 90941033 jakob.ellingsen@fosna-folket.no
Vestfold Henrik Ulrichsen 40210004

henrik.ulrichsen@tb.no

Østfold Terje Andresen 91753666 terje.andresen@sa.no