Hva gjør en studentklubb?

Gode tips til hvordan du kan og bør skjøtte vervet som NJ-tillitsvalgt for studentene.

Hurra! Jeg er blitt studentklubbleder

Gratulerer som leder av studentklubben. Når du har fått dette vervet, betyr det at dine medstudenter mener at du er den beste til å ivareta deres interesser og sørge for aktivitet i klubben.

Hva gjør en studentklubb?

Hva en studentklubb gjør er veldig forskjellig fra år til år og fra sted til sted. Noen steder er NJ-klubben det naturlige forumet for å arrangere sosiale og faglige aktiviteter. Andre steder vil NJ-klubben være et sted der man snakker journalistfag. Atter andre steder vil NJ-klubben være i aktivitet mest rundt studiestart/slutt og som kontaktledd til lokallaget og NJ. Vi har noen forslag til hva du kan sette i gang av aktiviteter hos deg, men det er opp til den enkelte klubb og klubbleder å utvide aktivitetsnivået. Få gode tips fra andre som har vært studentklubbledere før deg under.

Du skal som klubbleder:

- Inspirere dine medstudenter til å melde seg inn i NJ

- Delta i tillitsråd i lokallaget på vegne av klubben

- Gjøre NJ-klubben til det naturlige samlingspunktet på ditt studiested

- Bidra til at studieået blir krydret med spennende debatter og morsomme aktiviteter

Hva skal klubbstyret gjøre?

Husk at du ikke skal gjøre alt selv. Fordel oppgavene innad i styret i første styremøte. Orienter og ta styrets medlemmer med i all saksbehandling. Husk at klubbarbeidet ikke er din eiendom, men at alle har et ansvar.

Bruk klubbstyret til å diskutere saker og aktiviteter.

Deleger oppgaver – gi gjerne folk titler og jobber

Viktig at styret består av om lag 50-50 første- og andreårsstudenter, sånn at ikke alle slutter samtidig.

Hva er det du har arvet?

Det er ikke alltid at det er full orden og kontroll i systemet du overtar fra din forgjenger. Det er derfor nødvendig at du gjennomfører enkelte innledende undersøkelser slik at du blir kjent med systemet.

Hva må du få overlevert av materiell?

- Klubbens vedtekter

- Komplette møtereferater fra klubbens styre- og årsmøter.

Dersom noe av dette mangler må du snakke med din forgjenger for å komplettere klubbens dokumentasjonssamling.

Det første du bør gjøre er å gå igjennom alle dokumenter og saker som finnes under behandling i klubben, fortrinnsvis sammen med din forgjenger, for å sikre at ikke viktig informasjon forsvinner fra klubben.

Rutiner

Når et nytt klubbstyre er valgt, skal det meldes til Norsk Journalistlag sentralt. Om dette ikke er gjort av din forgjenger, gjør det nå. Send en mail med navn, epostadresse og telefonnummer til alle de nyvalgte og send den til nj@nj.no.

Det neste du må gjøre er å sette opp forslag til en kort årshjul for ett år fremover i tid. Sett inn møtedatoer for ordinære klubbstyremøter og andre viktige datoer f.eks. i forhold til lokallag og NJ sentralt. Det er bedre at dette legges inn og avlyses enn at du på ad hoc-basis prøver å samle et busy styre.

Alle NJs studentklubber kan få inntil 15 000 kr i året av NJ for å dekke utgifter. Ta kontakt med lokallaget før 1. desember, så legger de ønskene deres inn i søknaden sin om milder for påfølgende år.

Du bør også legge opp til i alle fall to klubbmøter i halvåret, gjerne i forbindelse med lokallagets klubbledersamlinger.

Eksempel på årshjul

Desember: Årsmøte i klubben

Januar: Planleggingsmøte i klubbstyret: Hva gjør vi i år? Hvem skal ha hvilket ansvar?

Februar: Arrangement, f.eks. debatt eller invitere lokallagsleder til treff, pressepub e.l.

Mars: Klubbmøte

Mars/april: Klubbledersamling i lokallaget

Mai: Studere! Eksamen

Juni og juli: Sommerferie

August: Planleggingsmøte i klubbstyret

September: Kontakt med lokallaget om verving av førsteårsstudenter.

Oktober: Forberede årsmøte, klubbmøte

November: Arrangement

Desember: Årsmøte 

Kunnskap er makt!

Dersom du ønsker å få vite hvordan ting foregår i mediene i ditt nærområde er, er lokallagenes klubbledersamling stedet. Der møtes klubblederne i alle redaksjonsklubbene i området. Ta kontakt med lokallagslederen i ditt distrikt og bli med på klubbledersamlingene.

Inviter også gjerne lokallaget, NJ sentralt, eller andre til studiestedet for å snakke om aktuelle tema.

Student når NJ er i konflikt

Ved de sentrale tariffoppgjør kan det ende med at journalistene går ut i streik. Det er viktig at du tenker igjennom hvordan du som klubbleder skal orientere dine medlemmer om hva som skjer. Hvis dere er ute i praksis i en redaksjon samtidig som journalistene som jobber der er i streik, er det viktig at dere tar kontakt med klubblederen i redaksjonen og spør om hva dere skal gjøre, og sørger for at klubbleder og NJ har studentenes privatmail og mobilnummer. Følg med på nj.no for info. Ta gjerne kontakt med oss i NJ også.

Du skal gå av igjen også ....

Når du nå overtar redaksjonsklubben så legg merke til alle de mangler du selv måtte bøte på. Kan hende du dermed gir etterfølgeren din en lettere oppgave enn den du selv overtok. Invester i opplæring og rekruttering til klubbstyret.

Har du spørsmål, ta kontakt med NJ-sekretariatet eller med lokallaget ditt!