NJ Student

– organet for NJs studentmedlemmer

NJ Student skal målbære studentenes forventninger til NJ, og har som mål å sørge for at studentene på de ulike journalistutdanningene skal være samstemte og jobbe sammen for å rekruttere medlemmer.

Årsmøtet i NJ Student vedtar handlingsplanen for studentlaget hvert år. Viktige tema for NJ Student er ekstern praksis, medlemsverving og samarbeid og kommunikasjon mellom studentklubbene på de ulike studiestedene. NJ Student ser på det som en av sine viktigste oppgaver å sørge for at det finnes NJ-klubber ved alle journalistutdanningene, og at flest mulig av studentene er medlemmer.

NJ Student har årsmøte hvert år, og to representanter på NJs landsmøte.

NJs studentlag ble stiftet 7. februar 2008.

Har du saker du vil at studentlaget skal ta opp? Ta kontakt med NJ-sekretariatet på tlf 22 05 39 50, eller på epost nj@nj.no