BJ lanserer journalistpris, etterlyser navn

Fra og med i dag kan du nominere saker til BJs flunkende nye journalistpris, foreløpig kalt «BJ-prisen». Lokallagets beste journalister og fotografer skal hvert år hedres med diplom og sjekker på julebordet. Men prisen mangler et navn.

statuttene

Nominasjon
BJ-styret.

Tre mulige priser hvert år


Juryen


Navnekonkurranse
bjstyret@broadpark.no.
BJ lanserer journalistpris, etterlyser navn
FORSLAGSSTILLER: Dag Idar Tryggestad i BT står bak forslaget som førte fram til etableringen av en journalistpris i BJ. Styret hadde før påske mottatt et forslag til navn på prisen: "Tryggestadprisen".