Dette er BJ

Bergen Journalistlag er det nest største lokallaget av Norsk Journalistlag.
Lagets medlemmer jobber med alt fra utenrikshistorier til nye fiskebåter på Austevoll.

BJ er en paraplyorganisasjon for NJ-organiserte journalister i bergensområdet, et bindeledd mellom redaksjonsklubbene og Norsk Journalistlag sentralt. I NJs vedtekter går det fram at vi skal engasjere faglig og sosialt, vi skal kontrollere og følge opp.

BJ på sosiale medier

Facebook: https://www.facebook.com/bergenjournalistlag

Twitter: https://twitter.com/bjournalistlag


Tillitsråd
To ganger i året kaller BJ inn til tillitsråd. Her møtes representanter fra alle medlemsredaksjonene, styret og landsstyremedlemmer. På tillitsrådet diskuteres aktuelle problemstillinger i organisasjonen.

Kontroll og oppfølging
Det er styrets oppgave å se til at redaksjonsklubber opprettes og tillitsvalgte velges. Lokallaget skal også godkjenne vedtekter og kontrollere at disse følges.

Tariff
BJ spiller en viktig rolle når ny lønn forhandles. Det er vår jobb å lytte til medlemmenes ønsker før lønnsoppgjørene starter. Vi skal arbeide for at BJs medlemmer har anstendige tariffavtaler, både lokalt og sentralt. BJ bidrar også til kursing og og samarbeid.

Streik
Streikene i 2002 og 2004 viste til fulle at BJ også er en kamporganisasjon. Når NJ går til plassoppsigelse er BJ et naturlig samlingspunkt - fra streikevaken og til en konflikt er avsluttet. Praktiske og politiske spørsmål blir løpende diskutert og løst av styret, streikekomiteen og ikke minst allmøtet.

Faglig arbeid
Kanskje den hyggeligste og uten tvil mest sosiale siden av lokallagets arbeid er det vi kaller «faglig arbeid». Det er vår oppgave at BJs medlemmer med jevne mellomrom kan møtes til faglig diskusjon og sosialt samvær. Vi har sterke tradisjoner for julebord og jobber i tillegg med å arrangere debatter.

Gullparaplyen og Sølvparaplyen
Hvert år deler BJ ut en gullparaply og to sølvparaplyer for fremragende journalistikk.  Prisene består av spesialtegnet diplom og en pengesum til fordeling på vinnerne.

Fotoparaplyen
Årsmøtet 2008 vedtok å opprette en egen fotopris, som skal deles ut sammen med Gullparaplyen. Prisens navn er «Fotoparaplyen», med undertittelen Bergen Journalistlags pris for fremragende foto- og videojournalistikk siste år.