Fotografene i fokus!

Fotografene i fokus!

NJ er på Dok08 med workshop i skriving og debatter om fotojournalistikk.


Fotografene i fokus!Landsmøtet i april 07 gav organisasjonens tillitsvalgte og ansatte i oppdrag å jobbe for "å styrke fotojournalistikken som profesjon og fagområde". Et resultat av dette er samarbeidet med Pressefotografenes Klubb i forbindelse med deres jubileumsarrangement Dok08 på Litteraturhuset i Oslo.

Sett av den første uka i mars for oppdatering og møter med kolleger!
Torsdag og fredag kan du gå på skrivekurs for fotografer. Ettermiddagene onsdag, torsdag og fredag kan du høre hvordan sentrale personer ser på situasjonen for pressefotografiet.

5. mars kl 17-18 6. mars kl 1700-1830 7. mars kl 1700-1800

Paneldebatt:

Trenger vi fotografer?

Debattleder: Journalist Harald Birkevold, Stavanger Aftenblad

Paneldebatt:

Ytringsfrihet og pressesensur

Debattleder: Journalist Anders Giæver, VG

Paneldebatt:

Kan vi stole
på bilder?

Debattleder: Sigrid Sollund, NRK

I panelet:

Journalist Sven Erik Omdal, Stavanger Aftenblad

Alexander Nordahl, Dagens Næringsliv

Annemor Larsen, VG

Redaktør Anne Aasheim, Dagbladet

I panelet:

Advokat Theo Jordahl, TV2

Advokat Per Danielsen

Journalist Gunnar Bodahl-Johansen

Fotograf Marius Gulliksrud

I panelet:

Førsteamanuensis Jens E. Kjeldsen

Fotograf Lars Eivind Bones, Dagbladet

Journalist Jan Omdahl, Dagbladet

Fotomanipulasjonskunstner Ole Johan Aandal

Skrivekurs for fotografer

Nye medieformer, produksjon av stoff på flere plattformer, raskere levering og færre folk. Alt dette stiller krav også til fotografer. På dette todagerskurset lærer du mer om å utforme journalistiske tekster som kan ledsage opptakene dine. Hvordan lage en overskrift, hvordan forme en ingress, hvordan planlegge teksten før du skriver og hvordan bearbeide andres tekster. Det blir lagt opp til flere øvelser, og til gruppearbeid hvor du får samrå deg med kolleger i din egen situasjon.

Kursleder er Lars Aarønæs i samarbeid med Finn Våga.

Påmeldigsfrist 28. februar 08.

Torsdag 6. mars
1000 Velkommen – presentasjonsrunde – begrunnelsen for kurset
1030 Hva er problemene for fotografer som skal skrive?
1115 Pause
1130 Bildeforståelsen hos journalister
1230 Lunsj
1315 Øvelse/gruppearbeid
1400 Pause
1415 Presentasjon av øvelse
1500 Nye strategier i en ny, konvergerende medievirkelighet. Markedet og hvem som lykkes
1600 Slutt dag 1

Fredag 7. mars

1000 Slik kan vi møte utfordringene

1030 Øvelse med noen av de nye utfordringene

1115 Pause

1130 Gjennomgåelse av øvelse

1230 Lunsj

1315 Øvelse

1400 Pause

1415 Knep og metoder som vil gjøre verden enklere når fotografer skal skrive mer

1500 Pause

1515 Oppsummering og avslutning

Aarønæs er frilansjournalist og faglitterær forfatter, han skriver språkspalta i Journalisten, og er en mye brukt kursholder i mediene. Han har blant annet skrevet bøkene "Tekst & foto", "Sjanger" og "Pressespråket". Våga er journalist og fotograf i Stavanger Aftenblad, i tillegg til at han sitter i landsstyret i Norsk Journalistlag og er leder av NJs fotoutvalg.