Meltwater News må betale Klareringstjenesten

Meltwater News leverer lenker til nyhetsartikler som inneholder stikkord som kundene deres ønsker oversikt over. Oslo Tingrett slo 25. mai fast at denne tjenesten må klareres med rettighetshaverne, og at det må betales vederlag. "Dette er utmerket både for utgivere og opphavsmenn", skriver NJs generalsekretær Jahn-Arne Olsen i et debattinnlegg på Journalisten.

Det er mange byråer som tjener penger på å levere oversikter over nyheter knyttet til spesielle tema eller stikkord. Dommen er et eksempel på at rettsapparatet forsøker å henge med i svingene og viser at modellen til Klareringstjenesten fungerer, skriver Olsen i et debattsvar i Journalisten til nettsjefen i Teknisk Ukeblad, Anders Brenna.

Det er Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som driver Klareringstjenesten. Klareringstjenesten gjør den jobben på nett som Kopinor gjør på papir; sørger for at den som driver med eksemplarframstilling betaler et vederlag til de som har rettighetene til innholdet. Klareringstjenesten gjør, på vegne av norske mediebedrifter, avtaler med nettagenter og klippbyråer. Etter avtale (se tariffavtalen NJ/MBL om opphavsrett, § 42 pkt 3.10) med Norsk Journalistlag får journalistene halvparten av inntektene etter at administrasjon er betalt.

  • NJ la ut dommen her, men etter beskjed fra Oslo Tingrett, har vi fjernet den. Årsaken er at dommen ikke var ferdigstilt, og det domsdokumentet vi hadde, inneholdt mindre feil. Den ferdige dommen er varslet klar i begynnelsen/midten av uke 23.