Opprop mot Hjemmet Mortensens frilansavtaler

Hjemmet Mortensens Frilansforening har utformet et opprop som skal oversendes konsernledelsen, som støttes av styret i Frilansjournalistene. Alle frilansere oppfordres til å skrive under.

Vi sier nei takk til frilansavtalene!
 
Hjemmet Mortensen har sendt ut avtaler som fratar frilanseren grunnleggende råderett over eget stoff. Frilansavtalene er ensidige og ubalanserte, og vi ser dem som et alvorlig angrep på opphavsretten. Vi jobber gjerne for Hjemmet Mortensen, men vi oppfordrer forlaget til å respektere opphavsretten.

Send en e-post til hmfrilans@gmail.com med teksten "Ja, jeg støtter oppropet" + navnet ditt.