Vær sosial og varsom

Vær sosial og varsom

Journalister og redaksjonsledere ønsker bruk av sosiale medier inn i Vær Varsom-plakaten. Det går fram av Sommerkonferansens forskning på hvordan journalister bruker og forholder seg til sosiale medier

En fersk undersøkelse blant journalister og redaksjonsledere i Agder og Rogaland avslører at Facebook er et mye brukt verktøy i den daglige journalistiske produksjonen i redaksjonene. Dette skjer på tross av at journalistene er veldig usikre på hvordan de skal forholde seg til de sosiale mediene i jobbsammenheng. Nå ønsker flertallet av de spurte at bruk av sosiale medier skal inn i Vær Varsom-plakaten.

Av Kenneth Andresen, Mediehøgskolen Gimlekollen                        Last ned hele undersøkelsen

--

Se presentasjonen på YouTube

--

Se kåseriet til Per Inge Torkelsen

Dette er noen av konklusjonene som kommer fram i en ny undersøkelse der 176 journalister i Agder og Rogaland har svart på spørsmål om sitt forhold til sosiale medier, både privat og på jobben. Undersøkelsen ble presentert lørdag ettermiddag under Sommerkonferansen i Kristiansand og er et samarbeid mellom konferansen og Mediehøgskolen Gimlekollen som har stått for forskningsarbeidet. Undersøkelsen er finansiert av Norsk Redaktørforening. Les forhåndsomtale

Facebook dominerer
I undersøkelsen svarer 8 av 10 av de spurte at de har profil på Facebook, og av dem er 57 prosent innom daglig. 16 prosent sier de stort sett er pålogget Facebook hele tiden. Journalistene i Rogaland er de mest aktive på Facebook, der ni av ti har en profil. Austegdene bruker Facebook minst; her er tallet 62 prosent.

Twitter brukes mye sjeldnere enn Facebook. Halvparten har en Twitter-profil, men av de tvitrer over halvparten sjeldnere enn en gang i uken. Blogging er lite utbredt blant journalistene, bare 17 prosent har sin egen blogg og det er kun to personer i hele undersøkelsen som blogger daglig.

Sosiale medier – viktige journalistiske verktøy
Journalistene bruker de sosiale mediene aktivt i den daglige produksjonen. 48 prosent av de som er på Facebook sier de får tips om saker der. Sju av ti sier de har venner på Facebook som også er journalistiske kilder. Det er derimot delte meninger om dette er greit. Her er noen av kommentarene fra journalistene vedrørende dette:

• ”Altfor mange journalister er medlemmer av grupper som har interesser direkte inn i det de skriver om”.
• ”Jeg er ekstremt nøye på å ikke være med i politiske grupper, eller andre interessegrupper”.
• ”Det er vanskelig å hevde objektivitet når man samtidig er venner med politikere og andre kilder på Facebook”.
• ”Journalistikk handler om å beholde og ta vare på sin integritet. I dagens dataverden begynner den å bli tynnslitt”.

Bør inn i Vær Varsom-plakaten
De fleste mener det er OK å ha ”kildevenner” på Facebook. 35 prosent av de spurte er uenige i at journalister ikke kan ha jobbkilder som venner der. Derimot er de langt mer skeptiske til at journalister er medlem av Facebook-grupper som er knyttet til temaer de jobber med. Her mener 62 prosent at de ikke kan ha slikt medlemskap.

I undersøkelsen kommer det fram at journalistene er svært usikre på hvordan de skal forholde seg til de sosiale mediene og de fleste ønsker at dette bør inn i Vær Varsom-plakaten (66,3 prosent). Samtidig ønsker 71,9 prosent av de spurte at det utarbeides lokale husregler for bruk av sosiale medier i redaksjonene.

Vær sosial og varsom

Per Inge Torkelsen holdt kåseri om sosiale medier. Blant annet med en oppfordring om at journalister må gå ut av og til. Foto: Tor Erik Schrøder