Dagsorden

Sak 1  Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2 B-sak: Ansettelse av sekretariatsleder i Norsk Journalistlag

Sak 3 Eventuelt
Sak 2 er lukket med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 7 «Ansettelse av generalsekretær». Saken er også lukket for NJs sekretariat og konstituert sekretariatsleder.

Landsstyret i Norsk Journalistlag

Hege Iren Frantzen

Permisjon fra NRK
Leder, medlem av AU

Dag Idar Tryggestad

Permisjon fra Bergens Tidende
Nestleder, medlem av AU

Britt-Ellen Negård

Glåmdalen
Landsstyremedlem, medlem av AU