Dagsorden

Dagsorden og sakspapirer legges ut én uke før møtet.

Landsstyret i Norsk Journalistlag

Hege Iren Frantzen

Permisjon fra NRK
Leder, medlem av AU

Dag Idar Tryggestad

Permisjon fra Bergens Tidende
Nestleder, medlem av AU

Britt-Ellen Negård

Glåmdalen
Landsstyremedlem, medlem av AU