Dagsorden

Sak 1: Opning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2: Tildeling lokallag 2019

Sak 3: Tildeling konsernlag 2019

Sak 4: Innstilling journalistfaglege konferansar 2019

Sak 5: Oppnevning av NJs representanter

Sak 6: Eventuelt

Arbeidsutvalet i NJ

Hege Iren Frantzen

Permisjon fra NRK
Leder, medlem av AU

Dag Idar Tryggestad

Permisjon fra Bergens Tidende
Nestleder, medlem av AU

Britt-Ellen Negård

Glåmdalen
Landsstyremedlem, medlem av AU

Pål Hellesnes

Klassekampen
Landsstyremedlem, medlem av AU

Henrikke Helland

TV 2
Landsstyremedlem, 1.vara til AU

Kjersti Fikse

Adresseavisen
Landsstyremedlem, 2. vara til AU