PFUs møter

Pressens Faglige Utvalg (PFU) møtes én gang i måneden.

PFUs møter er åpne, og det kan i utgangspunktet refereres og kringkastes fra møtene.

Journalisten.no pleier som regel å strømme PFU-møtene.

    Hilde Tretterud ny sekretariatsleder i NJ

    Hilde Tretterud har vært konstituert i stillingen siden 1. oktober. - I Hilde får vi en engasjert leder med gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet, og med gode evner til å fortsette utviklingen av vår organisasjon. At hun også kjenner NJ og bransjen godt, er en stor fordel også for den som skal lede vårt sekretariat, sier leder [...]

      Fornøyde medlemmer

      Medlemmene er godt fornøyd med jobben Norsk Journalistlag gjør. 3 av 4 som svarte på NJs medlemsundersøkelse i 2018 opplever at organisasjonen gjør en god eller svært god jobb for medlemmene.