Program

Dag 1

12:00Lunsj
13:00Velkommen, presentasjon, praktisk informasjonLagslederne i Finnmark, Troms, Hålogaland og Helgeland og Salten
13:30Hva er landsmøtet, hvordan jobber man, hva skjer – en gjennomgangDag Idar Tryggestad, nestleder i NJ
14:30Pause
14:45Presentasjon og diskusjon: Forslag til endringer i NJs vedtekterFrank Lynum, landsstyremedlem
15:30Pause
15:45Presentasjon og diskusjon: Forslaget til NJs tiltaksplan for 2019-2021Christer Pedersen, landsstyremedlem
16:45Pause
17:00Presentasjon og diskusjon: Forslaget til NJs økonomiske hovedmål for 2019-2021Rolf Johansen, landsstyremedlem
18:30Møteslutt
19:30Middag

Dag 2

09:00Presentasjon og diskusjon: Forslagene til NJs programChrister Pedersen, landsstyremedlem
09:45Presentasjon av andre innkomne forslagRolf Johansen, landsstyremedlem
10:30Valgene på landsmøtetLeif Steinholt, valgkomiteen
11:00Andre saker til landsmøtetLagslederne i Finnmark, Troms, Hålogaland og Helgeland og Salten
12:00Lunsj
13:00Hjemreise