Program

Dag 1

12:00Lunsj
13:00Velkommen, presentasjon, praktisk informasjonLagslederne i Trondhjems, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal
13:30Hva er landsmøtet, hvordan jobber man, hva skjer – en gjennomgangHege Iren Frantzen, leder i NJ
14:30Pause
14:45Presentasjon og diskusjon: Forslag til endringer i NJs vedtekterHenrikke Helland, landsstyremedlem
15:30Pause
15:45Presentasjon og diskusjon: Forslaget til NJs tiltaksplan for 2019-2021Kjersti Fikse, landsstyremedlem
16:45Pause
17:00Presentasjon og diskusjon: Forslaget til NJs økonomiske hovedmål for 2019-2021Pål Hellesnes, landsstyremedlem
18:30Møteslutt
19:30Middag

Dag 2

09:00Presentasjon og diskusjon: Forslagene til NJs programFrank Lynum, landsstyremedlem
09:45Presentasjon av andre innkomne forslagPål Hellesnes, landsstyremedlem
10:30Valgene på landsmøtetSveinung Ystad, valgkomiteen
11:00Andre saker til landsmøtetLagslederne i Trondhjems, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal
12:00Lunsj
13:00Hjemreise