Konferansestipend til Fortellingens Kraft

Som redaksjonell medarbeidar har du moglegheit til å søkja om stipend frå Norsk Journalistlag for å delta på  Fortellingens Kraft i Bergen 12.-14. juni 2019. Konferansestipendet frå NJ til Fortellingens Kraft er på inntil 6000 kroner.

Søknadsfristen for NJ-stipend er 24. februar 2019. Du søkjer om stipendet ved å fylla ut skjemaet under.

Stipendet frå Norsk Journalistlag kan brukast til å dekkja deltakaravgift, reise til og frå, og opphald på konferansen. Stipendet blir innvilga i forkant, men stipendpengane blir først utbetalte i etterkant, mot originalkvitteringar.

Søknadsskjema

Fyll ut skjemaet for å søkja stipend til Fortellingens Kraft.