Filtrer etter
Tariffavtaler

Avtale om STUP i NRK

Del A: Avtale om studiepermisjonsordning i NRK - NRK-Stup 1. Målsetting NRK-STUP er NRKs studiepermisjonsordning for journalistfaglige yrkesgrupper som er beskrevet i § 2.2 i Journalistavtalen. Tiltak finansiert gjennom NRK-STUP skal være journalistfaglig målrettet. Tiltakene skal gi praktisk nyttbar kunnskap for deltakeren og for NRK. NRK-STUP skal oppmuntre til samarbeid med journalistfaglige yrkesgrupper fra andre medier, [...]

Overenskomstens A-del mellom Spekter og NJ

Her finner du overenskomst del A for NRK, mellom Spekter/Norsk rikskringkasting på den ene side og Norsk Journalistlag/NRKs Journalistlag på den annen side. Avtalen gjelder for perioden 2018-2020. Avtalen regulerer de fleste lønns- og arbeidsforholdene for NJ-medlemmer i NRK.

Journalistavtale for Discovery Networks Norway AS

Overenskomst mellom DISCOVERY NETWORKS NORWAY AS og Norsk Journalistlag (NJ) § 1 Overenskomstens omfang Overenskomsten gjelder lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte som organiseres gjennom Norsk Journalistlag. Er en ansatt pliktig til å utføre annet arbeid ved siden av sitt ordinære arbeid, skal vedkommende likevel anses som ansatt i henhold til denne overenskomst, selv om [...]

Riksmeklerens møtebok NJ-Spekter

Her finner du Riksmeklerens møtebok fra meklingen mellom Norsk Journalistlag og Spekter 11. og 12. mai 2016. Møteboken inneholder bestemmelser om midlertidig ansettelse, arbeidstid og sosiale medier, og intern mobilitet.