Dagsorden

Sak 1: Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden (tirsdag kl. 11:45)
Sak 2: Protokoll (11:50)
Sak 3: Politisk kvarter (B-sak) (11:55)
Sak 4: NJs styringsdokumenter (13:00)
Sak 5: Lokallagsprosjektet (onsdag 09:30)
Sak 6: Bruk av vederlagsmidler Pressens Hus (11:00)
Sak 7: Pressens Hus – veien videre (11:15)
Sak 8: Analyse av frikjøpsbehov (B-sak) (13:45)
Sak 9: Foreløpig status lokale forhandlinger (B-sak, men sakspapir og vedtak er ope) (14:15)
Sak 10: NJs tarifforberedelser våren 2019 (B-sak) (15:00)
Sak 11: Forretningsrapport Journalisten (B-sak) (16:00)
Sak 12: Kvartalsregnskap 2018 (torsdag kl 10:00)
Sak 13: Budsjett 2019 (10:30)
Sak 14: Utsettelse dreiebok for streik (11:30)
Sak 15: Oppnevnelse Pressens Stipendfond (12:45)
Sak 16: Oppnevnelse Torgny Segerstedts Minnefond (13:00)
Sak 17: Oppnevnelse NJs forsikringsutvalg 2017-2019 (13:05)
Sak 18: Oppnevnelse Opp og ut, MBL (13:10)
Sak 19: Orientering om vedtak oversendt fra landsmøtet (13:15)
Sak 20: Forslag til møteplan for neste periode (13:30)
Sak 21: Pengestrømmer i NJ (B-sak) (14:00)
Sak 22: Eventuelt

Det er satt opp 6 B-saker på sakslisten:

  • Sak 3 Politisk kvarter, med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 2: «Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående.»
  • Sak 8 Analyse av frikjøpsbehov, med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 2: «Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående.» Vedtaket i saken er åpent.
  • Sak 9: Foreløpig statusrapport lokale forhandlinger, med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 1: «Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav».
  • Sak 10 NJs tarifforberedelser 2019, med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 1: «Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav».
  • Sak 11 Forretningsrapport Journalisten, med henvisning til Møte- og dokumentåpenhet i NJ, punkt 4, kulepunkt 2: «Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående.»
  • Sak 21 Pengestraumar i NJ er lukka, men vedtaket er ope.