Protokoll

Last ned foreløpig protokoll som PDF.

19.01.30 31 A Protokoll F
Size : 403.4 kB Format : PDF

Dagsorden

Sak 1: Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2: Protokoll

Sak 3: Politisk kvarter

Sak 4: Oppnevning av NJs representanter

Sak 5: Pressens Hus – avgjørelse om NJs deltakelse

Sak 6: Lagsprosjektet – statusrapport

Sak 7: Sakspapirer til landsmøtet 2019
7.01 NJs beretning for perioden 2017-2019
7.02 Økonomiske hovedmål
7.02.02 Forslag om kontingentfastsetting
7.03 Innkomne forslag
7.04 Landsstyrets forslag til endring NJs vedtekter
7.05 Landsstyrets forslag til NJs tiltaksplan 2019-2021
7.06 Landsstyrets forslag til endringer i NJs program
7.07 Forslag til ordstyrere for NJs landsmøte 2019
7.08 Retningslinjer for dekking av utgifter i samband med NJs landsmøte 2019

Sak 8: B-sak: Resultat av lokale forhandlinger 2018

Sak 9: B-sak: Streikekomite og sekretariatet ved en streik

Sak 10: B-sak: Endring i forhandlingsutvalgene for tariffoppgjørene i MBL- og NRK-områdene 2019

Sak 11: NJs vervestrategi – rapport om status og handlingsplaner

Sak 12: Høring: Kildevernreglene i straffeprosessloven og tvisteloven

Sak 13: Eventuelt