• AU-møte 12.09.2018

  Dagsoroden

  Sak 01 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 02 Medieansvarslov

  Sak 03 B-sak: Tariff 2018 og 2019

  Sak 04 NJs landsmøtet 2019

  Sak 05 NJs bruk av vederlagsmidler

  Sak 06 Oppnevning offentlighetsutvalget

  Sak 07 Økonomi

  Sak 08 Regulering av NJ kontingenten

  Sak 09 B-sak: NJs vervearbeid

  Sak 10 Søknad om støtte til videreføring av Kritikerprisen

  Sak 11 Spørreundersøkelse Sommerkonferansen

  Sak 12 Eventuelt

 • AU-møte 21.08.2018

  Dagsorden

  Sak 01 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 02 Kommersielle medlemsfordeler – Banktjenester

  Sak 03 NJs rapport etter streiken i NRK-området 2018

  Sak 04 Konfliktfondet etter streiken 2018

  Sak 05 Lokalagsprosjektet

  Sak 06 Organisasjonsstrategi

  Sak 07 Pressens Hus

  Sak 08 Eventuelt

 • AU-møte 31.05.2018

  Dagsorden

  Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 2 NJs medlemsundersøkelse

  Sak 3 Status og justering av lokallagsprosjektet

  Sak 4 Oppnevning PFU

  Sak 5 Endringer i vedtektene til Pressens Arbeidsledighetskasse

  Sak 6 Regnskap 1. kvartal

  Sak 7 Oppnevning av forhandlingsutvalg og fullmakter for tarifforhandlingene i Utdanning

  Sak 8 Plan for evaluering av streiken i NRK-området

  Sak 9 Eventuelt

 • AU-møte 09.05.2018

  Dagsorden

  Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 2 B-sak: Plassfratredelse i NRK

  Sak 3 B-sak: Dispensasjonssøknad fra NJ-medlem

  Sak 4 B-sak: Dispensasjonssøknad fra NRK for fire NJ medlemmer

  Sak 5 B-sak: Dispensasjonssøknad fra NRK for fem NJ medlemmer

  Sak 6 B-sak: Orienteringssaker – frist for utmelding

  Sak 7 Eventuelt

 • AU-møte 05.04.2018

  Dagsoden

  Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 2 Oppnevning NJs representanter i Pressens Faglige Utvalg

  Sak 3 Oppnevning NJs representanter i Offentlighetsutvalget

  Sak 4 Pressens Hus – veien videre

  Sak 5 Revidert nasjonalbudsjett

  Sak 6 Norsk journalistpanel

  Sak 7 Evt. revisjon av «Møte- og dokumentåpenhet i NJ»

  Sak 8 Tarifforhandlingene 2018

  Sak 9 Konfliktorganisasjonen før tarifforhandlingene 2018

  Sak 10 Sted for landsstyremøte i juni 2018

  Sak 11 Verve- og organisasjonsbyggingsprosjekt

  Sak 12 Ekstra middel til Vinje-jubileet

  Sak 13 Eventuelt

 • AU-møte 15.02.2018

  Dagsorden

  Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 2 Veiledende satser frilanser

  Sak 3 B-sak: NJs vervestrategi

  Sak 4 Anbefalt rammeavtale mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes landsforening om kjøp og salg av frilansstoff – frilansavtale

  Sak 5 Årsrapporten til kontrollkomiteen

  Sak 6 Tarifforhandlinger 2018

  Sak 7 Konfliktorganisasjonen før tariffoppgjør 2018

  Sak 8 Regnskap Solidaritetsfondet (Ole Johan Eriksens minnefond)

  Sak 9 Plan for nedbygging av vederlagsfondet

  Sak 10 Rapport verving og ansvar

  Sak 11 Rapport medlemssystemet

  Sak 12 B-sak: Landsstyrets egenevaluering

  Sak 13 Medieansvarslov

  Sak 14 Høring – endringer i kringkastingsloven og tilhørende forskrifter

  Sak 15 Revidert nasjonalbudsjett

  Sak 16 Status pilotprosjektet

  Sak 17 Eventuelt

  E-postbehandling av AU-saker før AU-møtet

  Sak 1 Nyoppnevning til NJs lønnsutvalg

  Sak 2 Oppnevning til styret MBL STUP

  Sak 3 Oppnevning NJs representanter i styret for Opplysnings- og utviklingsfondet (MBL-NJ)

  Sak 4 Nye vedtekter for Norsk Presseforbund

  Sak 5 Kontaktperson stab mobberutine

  Sak 6 B-sak: Søknad om støtte til sakførsel

  Sak 7 Nordiske Mediedager – Medieundersøkelsen 2018

Nyheter

  Hvem bør hedres med Trym-prisen?

  Norsk Journalistlag deler ut Trygve Moes pris på landsmøtet 26.-28. mars 2019. Prisen gis til medlemmer som har gjort en spesielt stor innsats for Norsk Journalistlag.

   Vil du lage arrangementer for journalister?

   Norsk Journalistlag søker en person som skal ha ansvar for å koordinere, tilrettelegge, utvikle og gjennomføre journalistfaglige konferanser, debattmøter og andre arrangementer for redaksjonelle medarbeidere i hele landet. Søknadsfrist: snarest.