• AU-møte 12.09.2018

  Dagsorden

  Sak 01 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 02 Medieansvarslov

  Sak 03 B-sak: Tariff 2018 og 2019

  Sak 04 NJs landsmøtet 2019

  Sak 05 NJs bruk av vederlagsmidler

  Sak 06 Oppnevning offentlighetsutvalget

  Sak 07 Økonomi

  Sak 08 Regulering av NJ kontingenten

  Sak 09 B-sak: NJs vervearbeid

  Sak 10 Søknad om støtte til videreføring av Kritikerprisen

  Sak 11 Spørreundersøkelse Sommerkonferansen

  Sak 12 Eventuelt

 • AU-møte 21.08.2018

  Dagsorden

  Sak 01 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 02 Kommersielle medlemsfordeler – Banktjenester

  Sak 03 NJs rapport etter streiken i NRK-området 2018

  Sak 04 Konfliktfondet etter streiken 2018

  Sak 05 Lokalagsprosjektet

  Sak 06 Organisasjonsstrategi

  Sak 07 Pressens Hus

  Sak 08 Eventuelt

 • AU-møte 31.05.2018

  Dagsorden

  Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 2 NJs medlemsundersøkelse

  Sak 3 Status og justering av lokallagsprosjektet

  Sak 4 Oppnevning PFU

  Sak 5 Endringer i vedtektene til Pressens Arbeidsledighetskasse

  Sak 6 Regnskap 1. kvartal

  Sak 7 Oppnevning av forhandlingsutvalg og fullmakter for tarifforhandlingene i Utdanning

  Sak 8 Plan for evaluering av streiken i NRK-området

  Sak 9 Eventuelt

 • AU-møte 09.05.2018

  Dagsorden

  Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 2 B-sak: Plassfratredelse i NRK

  Sak 3 B-sak: Dispensasjonssøknad fra NJ-medlem

  Sak 4 B-sak: Dispensasjonssøknad fra NRK for fire NJ medlemmer

  Sak 5 B-sak: Dispensasjonssøknad fra NRK for fem NJ medlemmer

  Sak 6 B-sak: Orienteringssaker – frist for utmelding

  Sak 7 Eventuelt

 • AU-møte 05.04.2018

  Dagsoden

  Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 2 Oppnevning NJs representanter i Pressens Faglige Utvalg

  Sak 3 Oppnevning NJs representanter i Offentlighetsutvalget

  Sak 4 Pressens Hus – veien videre

  Sak 5 Revidert nasjonalbudsjett

  Sak 6 Norsk journalistpanel

  Sak 7 Evt. revisjon av «Møte- og dokumentåpenhet i NJ»

  Sak 8 Tarifforhandlingene 2018

  Sak 9 Konfliktorganisasjonen før tarifforhandlingene 2018

  Sak 10 Sted for landsstyremøte i juni 2018

  Sak 11 Verve- og organisasjonsbyggingsprosjekt

  Sak 12 Ekstra middel til Vinje-jubileet

  Sak 13 Eventuelt

 • AU-møte 15.02.2018

  Dagsorden

  Sak 1 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

  Sak 2 Veiledende satser frilanser

  Sak 3 B-sak: NJs vervestrategi

  Sak 4 Anbefalt rammeavtale mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes landsforening om kjøp og salg av frilansstoff – frilansavtale

  Sak 5 Årsrapporten til kontrollkomiteen

  Sak 6 Tarifforhandlinger 2018

  Sak 7 Konfliktorganisasjonen før tariffoppgjør 2018

  Sak 8 Regnskap Solidaritetsfondet (Ole Johan Eriksens minnefond)

  Sak 9 Plan for nedbygging av vederlagsfondet

  Sak 10 Rapport verving og ansvar

  Sak 11 Rapport medlemssystemet

  Sak 12 B-sak: Landsstyrets egenevaluering

  Sak 13 Medieansvarslov

  Sak 14 Høring – endringer i kringkastingsloven og tilhørende forskrifter

  Sak 15 Revidert nasjonalbudsjett

  Sak 16 Status pilotprosjektet

  Sak 17 Eventuelt

  E-postbehandling av AU-saker før AU-møtet

  Sak 1 Nyoppnevning til NJs lønnsutvalg

  Sak 2 Oppnevning til styret MBL STUP

  Sak 3 Oppnevning NJs representanter i styret for Opplysnings- og utviklingsfondet (MBL-NJ)

  Sak 4 Nye vedtekter for Norsk Presseforbund

  Sak 5 Kontaktperson stab mobberutine

  Sak 6 B-sak: Søknad om støtte til sakførsel

  Sak 7 Nordiske Mediedager – Medieundersøkelsen 2018

Nyheter

  Kenneth Simensen (1947-2019)

  Tidligere fagforeningskolleger i Norsk Journalistlag (NJ) har med sorg mottatt meldingen om Kenneth Simensens død 5. februar, 71 år gammel. Kenneths betydelige arbeid for sine kollegers arbeidsvilkår i NRK er kanskje ikke så allment kjent i dag, men hans innsats som den første lederen av NRKs Journalistlag har satt spor etter seg. Da journalistene i […]

   Pressens Hus skal styrke journalistikken

   Ideen om et felles Pressens Hus i Oslo begynner å ta form. I januar ble det klart at huset skal ligge i Skippergata, og landsstyret har vedtatt at Norsk Journalistlags deltakelse i Pressens Hus er i fellesdelen.