NJ Frilans skal:

1. Arbeide for å styrke frilansernes rettigheter, arbeidsbetingelser og honorarvilkår, og avtale rammebetingelser som ivaretar opphavsretten.

2. Arbeide for at NJs redaksjonsklubber styrker kontakten med tilknyttede frilansere og ivaretar deres lønns- og arbeidsforhold.

3. Arbeide for å etablere og spre veiledende satser for alle frilansere, og bidra til å innhente inntektsfallet for fotojournalister.

4. Arbeide for at frilansere skal ha like gode arbeids- og lønnsvilkår som ansatte journalister.

5. Videreføre samarbeidet med Stup, IJ, klubber og lokallag om kurs, seminarer og faglige og sosiale møteplasser.

6. Tilby faglige seminarer, og støtte deltakelse i andre faglige arrangementer gjennom tilskudd og stipender.

7. Aktivt delta i NJs arbeid med å verve medlemmer, og med å beholde eksisterende medlemmer.

8. Styrke informasjonsflyten innad i organisasjonen, med eksisterende medlemmer og med potensielt nye medlemmer.

9. Inkludere kollegaer som lever i eksil i Norge i journalistmiljøet, skape et nettverk og tilby kurs for denne gruppen.