Lag eit Ferdaminne frå vår tid og vinn 20 000 kr

Lag eit Ferdaminne frå vår tid og vinn 20 000 kr

I år er det 200 år sidan Aasmund Olavsson Vinje vart fødd. Vinje var journalist og skreiv mellom anna for Morgenbladet, Drammens Tidende og si eiga vekeavis Dølen. Vinje var, i følgje Bokselskap, kritisk og drøftande og meinte at journalisten si oppgåve var å rettleie og opplyse lesaren utan sjølv å velje side. Med sin muntlege, humoristiske og personlege stil bidrog han til å fornye avisene sin språkbruk.

I høve Aasmund Olavsson Vinje sitt 200-årsjubileum inviterer Norsk Journalistlag til konkurranse om å lage eit ferdaminne frå vår tid.

 

Ferdaminne er Vinje si skildring frå den store Norgesreisen han gjorde i 1860 og blir ofte rekna som hans viktigaste verk.

Vinje sitt format var det skrevne ord, men dagens Ferdaminne kan gjerast på alle medieplattformer. Ferdaminne var det første større verket som tok i bruk Ivar Aasen sitt landsmål (nynorsk). I denne konkurransen vel du sjølv målform, om du i det heile teke brukar tekst. Kanskje er dagens Ferdaminne heilt visuelt?

Vinje er spesielt kjend for det såkalla tvisynet som han i Ferdaminne skildrar som evna til å sjå "Retta og Vranga paa Livsens Vev, soleides at med lettare kunne liksom graata med det eine Augat og læ med det andre". Den tvisynte har med andre ord evne til å sjå det komiske i noko alvorleg og omvendt. Med kritisk sans, livsnær realisme, humor og tvisyn skildrar Vinje bygdene han reiste gjennom (Samlaget). Som i kapittelet om "Grauten på Grut" der han skildrar nasjonalt kosthald med stor ironi: "Det skurade ned igjenom Halsen, liksom naar Grantoppen verdt slipat og dregjen ned igjennom Ovnspipa". Kvar går du for å skildra Noreg i dag? 

Premien er 20 000 kr. 

Frist: 15. mars 2018

Send ditt bidrag til konkurransen til nj@nj.no

 

Retningsliner for konkurransen: 

  • Verket kan ikkje vere publisert tidligare
  • Vinnaren blir kunngjort på Vinje sin fødselsdag 6. april under jubileumsfeiringa i Vinje kommune (vinnaren blir invitert til Vinje for å motta prisen).
  • Vinnerbidraget vil bli publisert på Journalisten.no som har eksklusiv rett til førstegangspublisering. Journalisten har etter publisering ingen rett til bidraget.
  • Du vel sjølv journalistisk metode og format/medium.
  • Bidraget må sendast digitalt og kunne publiserast på nettstaden til journalisten.no  
  • Øvrige bidrag vil ikkje bli publisert av Norsk Journalistlag eller Journalisten uten eventuell eigen avtale.
  • I juryen: Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (HiVO), Jens Kihl (Klassekampen), Martin Huseby Jensen (Journalisten), Dag Idar Tryggestad (NJ) og Gunhild Mohn (NJ).