Alle som bidrar til det redaksjonelle innholdet, også ledere og frilansere, kan bli medlem i NJ.

Det betyr at om du leverer tekst, bilde, lyd, presentasjon på alle plattformer, datastøttet research, eller datautvikling av det redaksjonelle produktet – så kan du bli medlem.

Kravet for å bli medlem er at du arbeider “på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten”.

Studenter kan bli medlem dersom de studerer med det mål å bli journalist.

Les mer om opptakskriterer i §3 i Norsk Journalistlags vedtekter.

Medlemskapet har flere fordeler som du kan lese om her.

Trinn 1: Type medlemskap

Trinn 2: Personlige opplysninger

{{ errors.first('Fødselsnummer') }}
{{ errors.first('Fornavn') }}
{{ errors.first('Etternavn') }}

Trinn 3: Kontaktinformasjon

{{ errors.first('Adresse') }}
{{ errors.first('Postnummer') }}
{{ errors.first('Poststed') }}
{{ errors.first('Arbeidsgiver') }}
{{ errors.first('Mobilnummer') }}
{{ errors.first('Epost') }}

Trinn 4: Opplysninger om arbeidssituasjon

{{ errors.first('Hvilken') }}
{{ errors.first('nåværende arbeidsgiver') }}
{{ errors.first('Stilling') }}
{{ errors.first('Fast årslønn') }}
{{ errors.first('Ansettelsestype') }}

Jeg erklærer at ovenstående opplysninger er riktige, og at jeg er klar over følgende bestemmelser i NJs vedtekter:

Medlemmer i NJ skal arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten.

Utmelding av NJ skjer skriftlig til NJs sekretariat med 1 kalendermåneds varsel.

Alle ordinære endringer i et medlems tilknytning til organisasjonen gjøres gjeldende en måned etter meldingstidspunkt, løpende fra den 1. i måneden etter at melding er gitt.

Jeg gir fullmakt til at kontingenten til Norsk Journalistlag og redaksjonsklubben kan trekkes av arbeidsgiver.

NJ anvender dine personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen.

Trinn 2: Personlige opplysninger

{{ errors.first('Fødselsnummer') }}
{{ errors.first('Fornavn') }}
{{ errors.first('Etternavn') }}

Trinn 3: Kontaktinformasjon

{{ errors.first('Adresse') }}
{{ errors.first('Postnummer') }}
{{ errors.first('Poststed') }}
{{ errors.first('mobilephone') }}
{{ errors.first('Epost') }}

Trinn 4: Opplysninger om arbeid

{{ errors.first('Har arbeidet') }}
{{ errors.first('Forventet inntekt') }}

Medlemskap innvilges frilansere som har journalistikk som yrke. Frilansere må kunne dokumentere at de er sikret inntekt av journalistisk virksomhet.

I feltene under kan du legge ved dokumentasjon til søknaden. Slik dokumentasjon kan være kopi av lønnsslipper, arbeidsavtaler, bekreftelse på mottatt betaling for journalistisk arbeid eller annet som viser at du har inntekt fra journalistisk arbeid. Det er ikke nødvendig å dokumentere hele inntekten.

Vi ber om at du legger ved dokumentasjon her slik at søknaden din kan behandles raskt.

Jeg erklærer at ovenstående opplysninger er riktige, og at jeg er klar over følgende bestemmelser i NJs vedtekter:

Medlemmer i NJ skal arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten.

Utmelding av NJ skjer skriftlig til NJs sekretariat med 1 kalendermåneds varsel.

Alle ordinære endringer i et medlems tilknytning til organisasjonen gjøres gjeldende en måned etter meldingstidspunkt, løpende fra den 1. i måneden etter at melding er gitt.

Jeg gir fullmakt til at kontingenten til Norsk Journalistlag og redaksjonsklubben kan trekkes av arbeidsgiver.

NJ anvender dine personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen.