• NJs reisestipend

  • Søknadsfrist 1. desember
  • 20 000 kroner
  Retningslinjer for tildeling av reisestipend

  fra Norsk Journalistlags Vederlagsfond.

  1. Reisestipend kan søkes av journalister, fotografer, tegnere og andre, fast ansatte eller frilansere, som jevnlig leverer redaksjonelt materiale til dags-, fag- og ukepressen samt frilansere som leverer redaksjonelt materiale til kringkasting.

  2. Stipend kan tildeles medlemmer av Norsk Journalistlag eller andre rettighetshavere som representeres av Norsk Journalistlag i forhandlinger om vederlag.

  3. Stipendet skal lyses ut i Journalisten. Annonsering utover dette skjer etter behov.

  4. Stipendet tildeles etter søknad og vedtak i tildelingsorganet.

  5. Landsmøtet i Norsk Journalistlag fastsatte i april 2005 størrelsen på reisestipendene til 20.000 kroner.

  6. Ved tildeling blir det lagt vekt på søkerens ansiennitet i de medier som er omfattet av vederlagsordningene. Påberopt ansiennitet uten NJ-medlemskap må dokumenteres. Det kan videre, om ikke annet er bestemt, tas hensyn til formålet med søknaden, tidligere tildeling og andre forhold som anføres av søkeren.

  7. Om tildelingsorganet har grunn til å tro at det foreligger forhold av betydning for behandlingen som ikke framgår av søknaden, skal dette avklares før søknaden avgjøres.

  8. Rester av stipendbeløp som ikke kan utdeles som egne stipend overføres til neste tildelingsrunde. Det samme gjelder stipendbeløp som ikke deles ut.

  9. Mottaker av stipend, har plikt til å utarbeide rapport og regnskap.

  Styret for Vederlagsfondet: Arbeidsutvalget i Norsk Journalistlag.

  Tildelingsorgan: NJs medlemmer i Pressens Stipendkomite.

  • Line Scheistrøen (LO media), styreleder
  • Hege Lamark (Senter for journalistikk i Bodø)
  • Ingun Alette Mæhlum (frilanser)
  • Christer Pedersen (iTromsø)
  • Trond Idås (NJ), varamedlem

   

  Søknadsfrist: 1. desember hvert år.

  Sekretariat for reisestipendene: Institutt for Journalistikk

  LES MER om NJs reisestipend på IJ sine sider

 • Konferansestipend - for frilansere

  • Egne stipend for frilansere
  • Støtte til å dra på konferanse
  • Utlyses gjennom året

  Som medlem av NJ Frilans kan du få stipend til å delta på en rekke journalistfaglige konferanser.

  NJ Frilans lyser ut stipender via nyhetsbrevene.

  Du kan søke om stipend til disse konferansene:

  • Nordisk seminar (maks 3500 kr)
  • Hell (maks 3500 kr) (vinter)
  • Sommerkonferansen (maks 3500 kr) (sommer)
  • Gull og gråstein (maks 3500 kr) (høst)
  • Svarte natta (maks 3500 kr) (høst/vinter)
  • Hauststormen (maks 3500 kr) (høst)
  • Nordic light (maks 3500 kr) (mai)
  • Fotofestivalen i Arles (maks 5000 kr)
  • Fotofestivalen i Perpignan (maks 5000 kr)
  • Trondheim Dokumentarfestival
  • Dok-festivalen
  • Dokfoto
  • Fagpressens PUFF

  Støtten vil bli utbetalt i etterkant av konferansen, mot originale kvitteringer. Vi kan gi deg støtte til nøkterne reisekostnader (vi gir ikke KMgodtgjøring med mindre det er spesielt avtalt på forhånd), deltageravgift og overnatting.

  Retningslinjer for tildeling av konferansestipend til frilansere:
  • Mottager må være medlem av NJ Frilans.
  • Man kan kun motta 1 stipend annet hvert år.
  • Man kan ikke søke om stipend i etterkant av konferansen.
  • Stipendene betales ut i etterkant av konferansen mot originale kvitteringer for utlegg i forbindelse med konferansene (reise, overnatting, deltageravgift).
  • Mottagere av stipendene må bruke eget refusjonsskjema for å få utbetalt stipendet (mottakere får dette tilsendt).
  • Mottagere av stipendene plikter å skrive en artikkel (liten sak) fra konferansen, som kan publiseres på NJ Frilans nettsider. Artikkelen skal være levert senest en uke etter konferansen. Bilde(r) legges ved i egnet format.
 • NJ Oslo - hvilestipend

  • Ved stor belastning
  • Gjelder NJ-medlemmer i Oslo
  • 15 000 kroner

  Oslo Journalistklubb deler hvert år ut hvilestipender.

  Søknadsfristen er normalt tidlig høst.

  Arbeidsutvalget i OJ behandler søknadene, og innholdet i søknadene er taushetsbelagt.

  Kriterier for tildeling av stipend:
  Særskilte kriterier som arbeidsledighet, midlertidighet, belastningsskader, utbrenthet og lignende. Lang fartstid i yrket kan også tillegges vekt.

  • Du må være medlem i Oslo Journalistklubb
  • Du kan i hovedsak motta stipend fra OJs stipendfond kun én gang
  • Navn på dem som tildeles stipend kunngjøres normalt på årsmøtet i Oslo Journalistklubb
  • Søkere til hvilestipend kan i søknaden be om at deres navn ikke offentliggjøres
  • Kun de som blir tildelt stipend får melding

  Stipendet lyses ut via nyhetsbrev, i sosiale medier og her på nettsidene. Når søknadsfrist er klar, legges den i Aktiviteter.

  Begrunnet søknad (det finnes ikke eget søknadsskjema) sendes til Oslo Journalistklubb.

 • Kritikerstipend for etermedia

  • Til kritikere
  • I etermedia

  Norsk Journalistlag og Norsk kritikerlag har de siste årene i fellesskap utlyst to stipend til frilansere som produserer kritikk til etermedia innenfor områdene teater, musikk, dans, kunst eller litteratur, eller produserer mediekritikk i eller av etermedia. Frilansere som ønsker å etablere seg som mediekritikere, kan også søke.

  LES MER på Kritikerlagets nettsted