Omlegging av datasystemer i NJ

NJ er forsinket med fakturering av kontingent, opptak av medlemmer og endring av medlemsinformasjon. Dette skyldes at NJs sekretariat er i ferd med å gå over til nye systemer for både medlemsbehandling og økonomisystemer.

Det er alltid noen utfordringer og forsinkelser ved slike omlegginger. Store mengder data skal overføres fra gammelt til nytt system, kvaliteten på overførte data må sjekkes, og det nye systemet må tas i bruk. Vi har forberedt dette i lang tid, det meste har gått etter planen, men noen feil må rettes.

Det er særlig lønningskontorer som savner faktura på kontingent som nå lurer på når faktura kommer. Vi regner med at fakturering gjennomføres i løpet av neste uke. Normal medlemsservice vil forhåpentligvis ikke ta så mye lengre tid. Vi håper dette ikke skaper problemer for noen, og minner om at vi alltid svarer på e-post nj@nj.no og telefon 22 20 11 10 hvis noen trenger hjelp eller ytterligere informasjon.

Nyheter

    Hilde Tretterud ny sekretariatsleder i NJ

    Hilde Tretterud har vært konstituert i stillingen siden 1. oktober. - I Hilde får vi en engasjert leder med gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet, og med gode evner til å fortsette utviklingen av vår organisasjon. At hun også kjenner NJ og bransjen godt, er en stor fordel også for den som skal lede vårt sekretariat, sier leder [...]

      Fornøyde medlemmer

      Medlemmene er godt fornøyd med jobben Norsk Journalistlag gjør. 3 av 4 som svarte på NJs medlemsundersøkelse i 2018 opplever at organisasjonen gjør en god eller svært god jobb for medlemmene.