Dine rettigheter

Med loven i hånd kan du stille en rekke krav til arbeidsgiver om alt fra arbeidskontrakt til lysforhold og til et godt psykisk arbeidsmiljø. Når og hvor mye du kan arbeide, når du har krav på lønnet fravær eller hvordan en nedbemanning skal skje, er i stor grad lovregulert.

Andre elementer som hva slags økonomiske tilleggsytelser arbeidsgiver kan og bør gi, er et forhold mellom deg og arbeidsgiver, eller NJ og arbeidsgiver, og reguleres i din arbeidskontrakt eller i tariffavtale og lokalavtale.

Denne delen av nettsidene handler om dine rettigheter som arbeidstaker. Er du ute etter medlemsfordelene dine, finner du dem under sidene om medlemskap.