NJs arbeidsmiljøundersøkelser

Med omkring 10 års mellomrom har NJ gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser blant alle medlemmene. Undersøkelsene er gjennomført i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet.

Den første undersøkelsen ble gjort i 1979, og siden er det gjort undersøkelser i 1992, 2002 og 2012.

De tre første undersøkelsene er beskrevet i artikkelen "Journalister i arbeid - en reise i tre tiårs redaksjonsmiljøer".

1992

Undersøkelsen i 1992 er oppsummert i rapporten "Arbeidsmiljøer i medievirksomhet - kremjobb til krampa tar?" av Bjørg Aase Sørensen. (AFI-rapport 12/93)

2002

Undersøkelsen i 2002 er oppsummert i rapporten "Tatt av ordet - Medienes forspill til fremtidens arbeidsliv" av Bjørg Aase Sørensen, Gjøril Seierstad og Asbjørn Grimsmo (AFI-rapporrt 4/2005)

2012

LES MER: Rapporten fra arbeidsmiljøundersøkelsen 2012

LES MER: Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen, vedtatt av landsstyret i januar 2013

LES MER: 24/7/365-journalisten - samleside om arbeidet etter undersøkelsen 2012