Ofte spurte spørsmål om arbeidstid

Har ikke turnus, men går ofte kveld. Hva gjør jeg? 

Svar: Arbeidsgiver plikter å lage en arbeidsplan, jf aml § 10-7. Arbeidsplanen bestemmer når du har vakt og når du skal ha fri. Arbeid på kveld forutsetter ingen turnusordning, men kan gi rett til ulempetillegg.

Kan arbeidsgiver dele opp arbeidstiden min?

Svar: Arbeidstiden skal være sammenhengende.

Kan jeg nekte å ta oppdrag på kvelden?

Svar: Dersom det følger av arbeidsplanen at du har fri, har du som hovedregel rett til å motsette deg arbeid på kvelden.

Kan jeg bli pålagt å avspasere all overtid?

Svar: Det beror på hva slags avtale som er laget om avspasering. Vanlige ordninger er avspasering time for time. Overtidstillegget (70%) skal alltid utbetales og kan ikke avspaseres. Dersom overtiden ikke avspaseres skal alt utbetales som lønn.

Hvor lenge på forhånd har jeg krav på få vite arbeidsplanen min?

Svar: Arbeidsplanen skal gis med minst to ukers varsel.

Hva gjør jeg hvis arbeidsgiveren nekter meg å jobbe overtid, mens jeg mener jeg må gjøre det for å bli ferdig med saken/saker til deadline?

Svar: Informerer arbeidsgiver om at saken da ikke blir ferdig og at den må ligge til neste dag.

Hva gjør jeg hvis arbeidsgiveren nekter meg å jobbe kveld, selv om jeg mener jeg må gjøre det for å gjøre tilstrekkelig forarbeid for en sak?

Svar: Informerer arbeidsgiver om at saken i så fall ikke kan lages eller bli ferdig til avtalt tid.

Hva gjør jeg hvis arbeidsgiveren tilbyr meg avspasering fremfor ulempetillegg?

Svar: Rett til avspasering er noe som opparbeides fordi man jobber utover avtalt arbeidstid, altså overtid. Ulempetillegg er noe som utbetales for arbeid i den alminnelige arbeidstiden som kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Du kan avvise arbeidsgivers tilbud om å ta ut ulempetillegget i fritid.

Hva gjør jeg hvis jeg har jobbet overtid for en sak før deadline, og arbeidsgiveren ikke vil betale meg for overtiden med begrunnelse om at overtiden ikke har vært avtalt på forhånd?

 

Svar: Arbeid utover normal arbeidstid skal godtgjøres med overtidsbetaling. Dersom du kan godtgjøre behovet for overtidsarbeid skal du ha overtidsbetalt.