Endringer i ferieloven

Nå får du tilbake ferie dersom du blir syk. Men du må ha legeattest.

Fra og med 1. juli 2014 er ferieloven endret på to punkter:

Før 1. juli var det et krav om at måtte være syk i minst seks dager i ferien for å kunne kreve utsatt ferie. Etter 1. juli gjelder ikke noen slike begrensinger, du vil ha krav på ferie på et senere tidspunkt selv om du har vært syk bare en dag. Men det kreves legeattest.

Før 1. juli kunne den som ikke fikk tatt ut ferie pga. sykdom eller foreldrepermisjon få den manglende ferien utbetalt som penger. Denne adgangen gjelder ikke lenger, fra 1. juli vil all ferie som ikke er tatt ut bli overført til neste år.

Se menyen til venstre for å lese mer om ferierettigheter.