Feriepenger

Når du er på ferie utbetales det ikke lønn. I stedet utbetales det feriepenger. Feriepengene beregnes på grunnlag av det du tjente det foregående året. Hvor stor prosenten avhenger av hvor mye ferie du har.

Desto mer ferie, desto høyere prosent. For dem med fire uker og en dag er feriepengene normalt 10,2 prosent av det du tjente året før. For dem med fem ukers ferie er prosenten normalt 12 prosent.

Av praktiske grunner utbetaler mange bedrifter feriepengene i juni, slik at du får utbetalt ordinær lønn når du drar på ferie.

Hvis du nylig har begynt i en bedrift har du krav på ferie, men det er ikke sikkert du har krav på feriepenger. Det er avhengig av om du har arbeidet i bedriften foregående år. Har du arbeidet f. eks. seks måneder i foregående år, har du krav på halvparten av det normale feriepengebeløpet. Men du vil fortsatt ha krav på å ta full ferie. Men altså med redusert feriepengeutbetaling. På den andre siden kan ikke arbeidsgiver kreve at du skal ta full ferie, arbeidsgiver kan bare kreve at du tar ferie så langt som feriepengene dekker.

Det er bestemt ved lov at det ikke skal trekkes skatt av feriepengeutbetalingen.

Fire dagers lønnstrekk

Etter at den femte ferieuka ble innført, er reglene for utregning av feriepenger blitt mer komplisert. Her forklarer vi hvorfor du antagelig trekkes fire dager lønn av feriepengene.

1. I ferieåret har vi fem ukers ferie - dvs 30 virkedager, ettersom også lørdag regnes som virkedag. (At noen har to eller fem dager ekstra holdes her utenfor. Disse dagene får man full lønn for.)

2. I en kalendermåned er det 26 virkedager.

3. I opptjeningsåret opparbeider man rett til 12 prosent feriepenger - som skal kompensere for fem ukers ferie.

4. Vi har ikke krav på både lønn og feriepenger - vi trekkes altså i lønn for de fem ukene vi har ferie.

5. Av praktiske grunner utbetales imidlertid feriepengene ofte i juni måned, mens den lønnen man opptjener i juni ikke utbetales før man tar ferie.

6. Når man skal ha ferie i fem uker - eller 30 virkedager, har man ferie i fire dager mer enn 1 måned (som altså er 26 virkedager).

7. Disse 4 dagene skal man også trekkes i lønn for fordi man får feriepenger for disse dagene.

8. De fleste bedriftene trekker disse fire dagene av feriepengene som utbetales i juni. Dette overrasker mange, som lurer på hvorfor de blir trukket feripengene.

9. Det er imidlertid ikke noe i veien for å trekke disse fire dagene av julilønnen eller den måneden man faktisk tar ferie. Resultatet blir det samme for arbeidstakeren - de fire dagene som ble trukket av feriepengene får man igjen på lønnen som utbetales mens man er på ferie (og som man opptjente i juni måned, men ikke fikk utbetalt fordi man fikk feriepenger istedet.)

10. Det kan være lettere å forstå hva som skjer dersom man trekkes fire dager på lønnen som utbetales i juli, eller mens man er på ferie, i stedet for trekk i opparbeidede feriepenger som utbetales i juni. Men resultatet blir det samme rent økonomisk: Man får litt mindre å rutte med i feriepenger, og tilsvarende mer i lønn mens man er på ferie.