Hvor mye ferie har jeg krav på?

Etter ferieloven har alle krav på fire uker og en dag med ferie. De fleste bedrifter med tariffavtale har imidlertid avtalt fem ukers ferie. Dette gjelder alle NJs tariffavtaler.

Etter ferieloven har de som er over 60 år rett til en ukes ekstra ferie. Retten til den ekstra ferieuken inntrer det året du fyller 60.

I tillegg har flere av tariffavtalene bestemmelser som medfører ytterligere ferie eller fridager:

MBL (aviser, ukepresse, etermedier og digitale medier)

Medarbeidere som pr. 1. januar har minst 15 års tjeneste som redaksjonell medarbeider, eller 18 års lønnsansiennitet, har rett til 2 dager fri med full lønn.
Medarbeidere som pr. 1. januar har minst 18 års tjeneste som redaksjonell medarbeider, eller 21 års lønnsansiennitet, har rett til 5 dager fri med full lønn, inklusiv dagene etter punkt 1 foran.

Medarbeidere som pr. 1. januar har minst 15 års tjeneste som redaksjonell medarbeider, eller 18 års lønnsansiennitet, har rett til 2 dager fri med full lønn.

Medarbeidere som pr. 1. januar har minst 18 års tjeneste som redaksjonell medarbeider, eller 21 års lønnsansiennitet, har rett til 5 dager fri med full lønn, inklusiv dagene etter punkt 1 foran.

NRK

Alle har rett til to ekstra fridager.

I tillegg har arbeidstakere som er over 62 år fri med lønn tilsvarende 2 uker, fra det året de fyller 62 år. Jobber du deltid skal du ha fridager tilsvarende din stillingsprosent. Fritiden kan etter avtale tas ut som hele dager eller som redusert arbeidstid. Arbeidstakere som etter fylte 62 år får innvilget redusert arbeidstid, mister retten til disse fridagene.