Hva skjer hvis jeg ikke får tatt ferie?

Du har ikke bare en rett, men også en plikt, til å ta ut den lovbestemte ferien innenfor kalenderåret. Men hva skjer dersom du likevel ikke får tatt ut ferien.

Det eneste unntaket fra regelen om at du må ta ferien i løpet av kalenderåret er adgangen til å avtale med arbeidsgiver at du kan overføre inntil to uker (12 virkedager) til neste år. Og tilsvarende kan du avtale at du skal ta ut forskuddsferie på inntil to uker, noe som gjør at du neste år får tilsvarende kortere ferie.

Imidlertidig skjer det av og til uforutsette hendelser som gjør at en ikke får tatt ut ferien. Hva skjer da?

  • Dersom du blir syk før ferien, må du melde fra til arbeidsgiver samt levere legeerklæring senest siste arbeidsdag før ferien.
  • Dersom du blir syk mens du har ferie, må du skaffe legeerklæring og levere denne så snart som mulig etter ferien.

I begge tilfellene kan du så ta ut ferien du gikk glipp av på et senere tidspunkt.

Vær imidlertid klar over at disse begrensningene i utgangspunktet bare gjelder den lovbestemte delen av ferien. For den delen av ferien som er avtalebestemt kan du og arbeidsgiver avtale både økonomisk oppgjør og overføring. Det kan imidlertid tenkes at avtalen som har gitt deg den femte ferieuken inneholder bestemmelser som medfører at du er likevel er omfattet av ferielovens begrensninger. F. eks står det i MBL-avtalen at "For øvrig gjelder Ferielovens bestemmelser". Hva dette innebærer må imidlertid anses som uklart.